Sessie 1: Hoe strategie tot uiting komt in een gebouw 

(case ABN AMRO Homebase)  
 

ABN AMRO heeft het plan om het 40-jaar oude kantoor (98.000 m2) In Amsterdam Zuid-Oost te upgraden naar een energiezuinige, moderne werkomgeving voor circa 10.000 fte waarin optimale employee experience centraal staat. Een ambitie die verder gaat dan ‘Paris-Proof’  en gericht is op het faciliteren van de toekomstige manier van werken. COVID-19 heeft een aantal trends, die al gaande waren op het gebied van werken, versneld en de manier van werken bij de bank voorgoed veranderd. 

Marjolein en Annemarie delen wat ABN AMRO geleerd heeft van de afgelopen periode, hoe werk er in de toekomst uit gaat zien en welke plek de ‘Homebase’ daarin krijgt. Want één ding is zeker, de manier waarop we werk beleven is duurzaam veranderd. 

Sprekers:


 

Sessie 2: Sneller, sterker, slimmer door hybride werken 

(case Connected working 2.0 bij VodafoneZiggo) 
 

VodafoneZiggo (7.500 medewerkers, Central Office in Utrecht) heeft als eerste organisatie in Nederland een hybride werkbeleid ontwikkeld voor de lange termijn. Thuiswerken staat voortaan op gelijke voet met werken op kantoor. Ook na corona krijgen alle kantoormedewerkers de mogelijkheid om de helft van de tijd thuis te werken. Om het nieuwe beleid tot een succes te maken moet aandacht worden besteed aan twee veranderingen. Ten eerste: naast het individu komt het team centraal te staan. En ten tweede: werkzaamheden bepalen de virtuele of fysieke aanwezigheid van iemand.  

Een sessie over de praktijk van hybride werken, met aandacht voor onder meer de volgende vragen:  

 • Waarom is het slim om hybride werken blijvend te omarmen? 
 • Wat zijn nieuwe trends en ontwikkelingen?  
 • Welke belangrijke inzichten zijn er vanuit zowel HR, FM als IT?  
 • Wat zijn de voordelen van 'meer huiskamer' op de werkvloer? 
 • Hoe zullen de facilitaire services wijzigen?  
 • Hoe ondersteunt smart building-technologie het bedrijf bij hybride werken? 
 • Welke voorwaarden zijn bepalend voor succes?

Sprekers:

 • Karin Mars,  director Workplace & Facilities bij VodafoneZiggo 
 • Thomas Mulder, executive director Human Resources bij VodafoneZiggo 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sessie 3: Dag CO₂, hallo circulariteit!

FMHaaglanden op weg naar econeutraal


FMHaaglanden (FMH) is één van de grootste facilitaire dienstverleners voor de Rijksoverheid. De organisatie levert met ruim 500 medewerkers facilitaire producten en diensten rondom de werkplekken van circa 30.000 rijkscollega's. FMH wil in de komende tien jaar als organisatie transformeren naar een volledig circulaire facilitaire dienstverlener met een neutrale CO₂-impact. Het programma ‘Duurzame dienstverlening’ zorgt in samenwerking met partners binnen en buiten het Rijk voor het verkleinen van de CO₂-impact van FM of van haar facilitaire dienstverlening. Hiermee laat FMH duidelijk daadkracht zien op duurzaamheid in de toekomst en draagt de organisatie bij aan de rijksdoelstellingen.

Met het onderzoek ‘FMH op weg naar econeutraal’ in 2020 heeft FMH inzicht gekregen in de CO₂-footprint, grondstofstromen en (duurzame) spend van haar producten en diensten. Hier liggen kansen om forse stappen te zetten.

Samen met TwynstraGudde en PHI Factory werkt FMH hard om de ambitie naar de praktijk te brengen en te vertalen naar concrete acties. Deze acties komen in een roadmap terecht: een concreet plan waarin staat wie, wat, wanneer gaat doen. Samenwerking en creativiteit zijn nodig om de duurzaamheidsambities van FMH waar te maken.

In deze sessie nemen Nynke, Geerke en Aniek je mee op reis langs de afgelegde en te volgen route op weg naar een volledig circulaire facilitaire dienstverlening met een neutrale CO₂-impact.

Sprekers:

 

 

 

 

 

 

 

 


Sessie 4: Smart Technologie en data: slimmer sturen op bezetting en benutting 

Praktijkcase Luchthaven Schiphol


Door toepassing van moderne, digitale technologie wordt Luchthaven Schiphol steeds slimmer. Dat geldt zowel voor de terminal (650.000 m²) als voor de vastgoedportefeuille (670.000 m²). In de toepassingen staat het genereren van betrouwbare data centraal, met als doel beter en liefst real time zicht te krijgen op zaken die spelen rondom bezetting en benutting. 

In hun presentatie gaan Lieke (vanuit FM-perspectief) en Erik (vanuit vastgoed- en gebiedsperspectief) in op de vraag waarom slimme gebouw- en gebiedstechnologie voor Schiphol zo belangrijk is. Daarbij zoomen ze nader in op een aantal onderwerpen waar toepassing van slimme technologie een belangrijke rol speelt, zoals:  

 • het real time-meten van de klantbeleving op de toiletgroepen in de terminal;  
 • het verder invoeren van datadriven schoonmaak;  
 • het faciliteren van afvalscheiding;  
 • het creëren van inzicht in kantoren en ander vastgoed (o.a. ruimtegebruik, energieverbruik); 
 • het installeren van geavanceerde klimaatsensoren voor een gezond binnenklimaat; 
 • het installeren en beheren van slimme EV-laadpalen .

Sprekers:

 • Lieke Hermsen, manager Cluster Facilities bij Schiphol Group 
 • Erik Felëus, Smart Building Developer bij Schiphol Real Estate 
 

 

 

 

 

 

 

 


Sessie 5: Next step in FM: integraliteit door diversiteit

Case outsourcing hard- en soft services Alliander


Na een samenwerking van acht jaar in een managing agent-model moest Alliander (90.000 m2 werkruimte, ca. 3.600 werkplekken) van rechtswege een Europese Aanbesteding in de markt zetten. Na een zorgvuldige en brede marktoriëntatie werd in juli 2020 de aanbesteding in de markt gezet, waarbij Alliander koos voor twee percelen en twee modellen: IFM voor Soft Services en Managing Agent voor Hard Services. Inmiddels zijn twee nieuwe partners geselecteerd en treden de nieuwe contracten in augustus 2021 in werking.

Hoe geven partijen invulling aan belangrijke innovatie- en versnellingsthema's, zoals doorontwikkeling van de werkomgeving, inspelen op de energietransitie, focus op kostenefficiëntie binnen Facilities, toepassen van digitalisering en diversiteit en inclusiviteit. En op welke manier realiseren ze optimale wendbaarheid in de samenwerking én de dienstverlening? Ernst-Willem van Drumpt en Toine Bakker nemen je mee in hun visie, aanpak, overwegingen, learnings en uitkomsten van dit interessante traject.
 

Sprekers:

 

 

 

 

 

 

 

 


Sessie 6: Making the future together

Case Shell Nederland
 

Shell Real Estate heeft een heldere ambitie: zorgen voor een veilige een geweldige werkomgeving zodat de 10.000 medewerkers en hun gasten het beste uit zichzelf kunnen halen. In Nederland heeft de vastgoedorganisatie in totaal 24 locaties in beheer met een totaal oppervlak met ca 300.000 m2 bvo en meer dan 10.000 assets/technische installaties.

Shell koos in 2020 Sodexo als wereldwijde IFM-partner. Middenin de coronapandemie werd de voorbereiding gestart en sinds januari 2021 verzorgt Sodexo alle dienstverlening op gebied van Hard FM, Projecten, Soft FM en Food. Samen bouwen Shell en Sodexo aan een duurzaam partnership om de facilitaire dienstverlening naar een hoger niveau te brengen en de ambitie van Shell Real Estate waar te maken.

In een interactieve sessie nemen Leonie, Marieke en Annemiek je mee in de start van deze gezamenlijke reis. Zij delen hun ervaringen en de lessen die zij hebben geleerd tijdens de mobilisatie en de eerste maanden van de samenwerking en hoe hun ‘learner mindset’ het fundament vormt voor succesvolle samenwerking.
 

Sprekers:

 • Leonie van Zijll de Jong, Facilities Manager Den Haag, Rijswijk, Rotterdam en Pernis depot bij Shell Real Estate
 • Marieke Hars, Facilities Manager NAM, Shell Technology Centre Amsterdam bij Shell Real Estate 
 • Annemiek Freijser, Site Director IFM Operations bij Sodexo

 

 

 

 

 

 


Sessie 7: Hybride werken: wat vraagt dat van mens en organisatie?


Of het nu gaat om interne samenwerking of samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, hybride werken brengt voor managers en medewerkers nieuwe uitdagingen met zich mee.


Ga (in een World Café-format) in kleine groepen in gesprek met FM-vakgenoten, deel je kennis en laat je inspireren door de visies van anderen. 
 

Gespreksleiders:

 

 

 

 

 

 

 

 


Sessie 8: De kracht van Human Based Working  
(case Ordina) 

 

Veel kantoor- en interieurconcepten zijn gebaseerd op Activity Based Working, waarbij de werkplek is ingericht en afgestemd op de te verrichten taken in een werkomgeving. Vandaag de dag ontstaat echter steeds vaker het besef dat elke organisatie anders is en dat het bij de totstandkoming van een interieurconcept ook belangrijk is de persoonlijke en/of bedrijfsmatige behoeftes, voorkeuren, culturen en gewoontes mee te nemen. Die extra focus op de menselijke factor (Human Based Working) speelt des te meer in de huidige tijd, waar corona ervoor heeft gezorgd dat organisaties anders kijken naar de functie van kantoor in relatie tot thuiswerken, hybride werken en anders samenwerken. Bij de recente verbouwing van het hoofdkantoor van IT-specialist Ordina in Nieuwegein tot een inspirerende samenwerkingshub voor medewerkers én klanten, hebben al deze factoren een rol gespeeld.  

Sandra en Patrick geven in hun presentatie inzicht in het bij Ordina doorlopen traject. Ze besteden daarbij aandacht aan onder meer de volgende vragen:  

 • Wat houdt Human Based Working in? 
 • Waarom is het zo belangrijk om de (hoofd)gebruikers bij een interieurontwerp te betrekken en hoe doe je dat? 
 • Hoe vertaal je de wensen van de medewerkers/directie in een nieuw kantoordesign met als kernwoorden: licht, open, transparant? 
 • Hoe zorg je ervoor dat ontmoetingszones in een kantoor een eigen identiteit krijgen?  
 • Wat zijn de lessons learned voor organisaties die - met het oog op de veranderende functie van kantoor - aan de slag willen met hun kantoor- en interieurconcept? 

 

Sprekers:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sessie 9: Building the Future of Work
(case SDWorx)  

 

Met een gedeelde passie voor het creëren van een betere toekomst voor het dagelijkse leven van mensen op het werk, hebben de furniture-as-a-service disruptor NORNORM en de toonaangevende Europese leverancier van People Solutions (payroll, HR en personeelsadministratie) SDWorx (5.500 medewerkers, 120 kantoren in 17 Europese landen) hun krachten gebundeld en besloten samen te werken op basis van gedeelde waarden en ambities. 
Dit heeft geleid tot een spannend nieuw hoofdstuk in de kantoren van SDWorx. Het nieuwe circulaire as-a service model voor kantoormeubilair van NORNORM stelt SDWorx in staat om snel, flexibel en datagedreven te opereren, en daarmee het kantorennetwerk toekomstbestendig te maken. 

Een inspirerend verhaal over samenwerken op basis van gedeelde waarden, over business model innovatie en het innoveren en flexibiliseren van een kantorenportfolio. Oftewel, het toekomstbestending maken van een FM-operating model en organisatie.

 

Sprekers:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sessie 10: Partnerschap van vandaag als basis voor duurzame oplossing van morgen

 

We kunnen niet meer om duurzaamheid heen. Ook binnen facility management staat het onderwerp met stip op nummer één. Maar wat kun je als organisatie bereiken én - minstens zo belangrijk - hoe kun je het samen doen?

Dit jaar zijn CSU en Jacobs Douwe Egberts een duurzame samenwerking gestart in de dagelijkse verzorging van 10.000 koffiemachines in Nederland. Een samenwerking die verder gaat dan alleen schoonmaakonderhoud. De organisaties kijken gezamenlijk naar duurzame oplossingen in de keten, zoals digitalisering en afvalinzameling, én naar duurzame inzetbaarheid. Oudere schoonmaakmedewerkers krijgen de mogelijkheid om zich volledig te richten op de schoonmaak en het onderhoud van de koffieautomaten door ‘op route’ te werken. Voordeel: ze ervaren veel minder fysieke belasting. Jonge medewerkers krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een zelfstandige functie met veel eigen verantwoordelijkheid en meer vaste uren.

In deze sessie nemen Diane van Dijk-Loois en Anne Chardon je onder andere mee in hoe je op gebied van duurzaamheid gezamenlijke doelen bepaalt en wat je kunt bereiken (en wat niet) met samenwerken. Laat je inspireren door de samenwerking van vandaag en de impact die wordt gemaakt met de duurzame oplossing van morgen.

Sprekers: