15 september 2022

09:45 - 10:05

Opening door dagvoorzitter Suzan Vink

10:05 - 11:00

Keynote Danielle Braun De magie van veranderen 

Met de komst van hybride werken zijn veel organisaties op weg naar een andere manier van werken en samenwerken. Het wordt daarbij steeds duidelijker dat het bij anders werken niet alleen om een andere werkomgeving gaat, maar vooral ook om gedragsverandering, een andere mindset en het doorbreken van ingeslepen patronen. Zo’n verandertraject wordt vaak als moeizaam gezien, maar dat is het niet als je de principes toepast die we als mensheid al eeuwen kennen. Vanuit de antropologie is veel kennis vergaard over hoe mensen dat doen, veranderen. Als je weet wat rites-de-passages zijn, dan weet je ook hoe je de onzekerheid bij change moet managen. En snap je welk type leiderschap nodig is.
 
Een lezing vol praktijkvoorbeelden over cultuurverandering, organisatieverandering en leiderschap. Over het wegnemen van weerstand, het doorbreken van patronen, het creëren van overgangsmomenten, de ideale regierol bij verandering, over het begrijpen waarom veranderen zonder magie kansloos is en hoe je ervoor kunt zorgen dat gedrag zich als een virus in de organisatie verspreidt. 
 

11:00 - 11:30

Break

12:30 - 13:30

Lunch

14:30 - 15:00

Break

16:15 - 17:00

Keynote Loek Peters | Maak de ander beter 

Als acteur kan je nog zo goed je werk doen, als je collega dat niet doet, sta je nog steeds in een slechte scène. Acteur Loek Peters doet er dan ook alles aan om zijn collega zo goed mogelijk te faciliteren. Alleen dan kan hij de beste scène spelen.  
Vanuit die gedachte heeft hij de "Maak de ander beter"-filosofie ontwikkeld. Het gaat om een direct toepasbare manier van denken en werken. Als die wordt toegepast in organisaties worden leiders automatisch dienende leiders en wordt het ondernemerschap bij medewerkers vergroot.  
 

In zijn keynote trekt Peters parallellen met het acteursvak en laat hij zien hoe het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het eindproduct (en dus de klant!) het succes van iedere organisatie kan vergroten en waarborgen. Want, wie werkt vanuit het vertrouwen dat hij de ander beter kan en gaat maken zal onder meer het werkplezier in de organisatie vergroten, het ziekteverzuim verlagen en de loyaliteit van medewerkers en klanten verbeteren. 

 

 

17:00 - 17:10

Afsluiting door Suzan Vink

17:10 - 18:00

Borrel