Sessie 1: Op weg naar een Paris Proof-kantoor, zo doet a.s.r. dat        

Verzekeraar a.s.r. heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De laatste jaren is hard gewerkt om verzekeringsproducten en beleggingen te verduurzamen. Dit vertaalt zich uiteraard ook door in de huisvesting van a.s.r. Zo wil het bedrijf al in 2025 de status “Paris Proof” behalen en heeft het de ambitie om uiteindelijk te komen tot een net-onafhankelijk, zelfvoorzienend gebouw.

Om dat te realiseren zijn inmiddels diverse verduurzamingsprojecten opgestart en afgerond: 

 • de duurzame renovatie van het hoofdkantoor (84.000 m²) in Utrecht;    
 • de overgang naar een gasloos pand, dat nu volledig op groene elektrische energie draait;    
 • de ingebruikname van een WKO-installatie voor de verwarming en koeling van het gebouw;   
 • de realisatie van het bi-directionele laadplein met 2.160 zonnepanelen (5.000 m2), waar 250 elektrische auto's kunnen laden én ontladen.  

In hun presentatie gaan Marco Meetz en Justus Beijk nader in op bovenstaande onderwerpen. Justus vertelt over de duurzaamheidsambities en de behaalde resultaten. Marco gaat in op bovengenoemde projecten. Waar lagen de uitdagingen? Wat zijn tot nu toe de behaalde resultaten? Hoe worden de pandbewoners meegenomen in de verduurzaming? Welke rol speelt verduurzaming in de ‘war for talent’? Wat is de rol van leveranciers bij het verder verduurzamen van de werkomgeving? En wat zou er nog moeten gebeuren om tot een net-onafhankelijk en zelfvoorzienend kantoor te komen?   

Sprekers:   

Marco Meetz, hoofd Facily & Support bij a.s.r.  
Justus Beijk , adviseur duurzaamheid bij a.s.r. 


Sessie 2: Renovatie kantoor De Nederlandsche Bank: Van Burcht naar Buitenhof     

Het kantoor van De Nederlandsche Bank in Amsterdam wordt momenteel verbouwd tot een duurzame, energiezuinige, moderne en vooral open en transparante werk- en ontmoetingsomgeving, waar niet alleen medewerkers en gasten, maar iedere Nederlander welkom is. Het pand verandert voor een niet onbelangrijk deel in een open en levendig gebouw, iets dat mensen niet alleen terugzien in de fysieke omgeving, ze merken het ook in de cultuur en ervaren het in de dienstverlening.  

In haar sessie neemt Wikke Repko mee in de wijze waarop de centrale bank samenhang organiseert tussen gebouw, dienstverlening en cultuur.

Ze gaat daarbij in op onder meer de volgende vragen:  

 • Hoe organiseer een dergelijke verandering en verbouwing vanuit de waarden van de organisatie? 
 • Hoe betrek je de omgeving van de organisatie, de stakeholders, de leveranciers bij deze verandering? 
 • In welk opzicht verandert de indeling van de werkvloeren?  
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het nieuwe werkplekconcept? 
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het nieuwe serviceconcept?  
 • Hoe wordt het gewenste gedrag gecreëerd (in eerste instantie bij medewerkers van de externe dienstverleners en interne afdelingen) zodat de aanpassingen tot tevreden eindgebruikers leiden?   
 • Welke duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen (zowel in de fysieke omgeving als op gebied van dienstverlening)?  

Spreker: 
Wikke Repko, Manager afdeling Frontoffice & Deliverymanagement bij De Nederlandsche Bank 


Sessie 3: Datadriven Workspace bij Booking.com   

In hartje Amsterdam verrijst momenteel het nieuwe hoofdkantoor (de Campus) van Booking.com. Hoe zorgt het team voor een werkomgeving die aansluit op de toekomstige behoeftes van de gebruiker? Op welke manier wordt hybride werken toegepast en hoe zorg je ervoor dat de circa 6.000 medewerkers gezond, gelukkig en in een productieve werkomgeving werken? 

Bij Booking.com is datagedreven werken en experimenteren nauw verweven met de cultuur van het bedrijf. Inmiddels is bekend wat een datagedreven organisatie betekent voor het succes van Booking.com. Maar ook voor de afdeling Real Estate & Workspace Services (REWS) geldt dat een “data driven approach” nu de standaardaanpak is en wordt toegepast in de werkomgeving.

Tijdens de sessie delen de sprekers hun ervaringen en lessen over hoe de data driven-aanpak en de data driven-experimenten leiden tot optimalisatie van de werkomgeving en verbetering van de user experience. Daarbij komen onder meer de volgende vragen aan bod: 

 • Hoe werd een data gedreven aanpak de standaard binnen de afdeling REWS? 
 • Hoe wordt data gebruikt binnen de afdeling REWS?  
 • Hoe ondersteunt smart building-technologie de data driven-aanpak? 
 • Wat zijn tot nu toe de lessons learned uit de diverse projecten?    

Sprekers: 

Stan Ottevanger, Senior Project Manager Real Estate & Workspace Services Booking.com 
Marc van den Helder, Program Manager Real Estate & Workspace Services Booking.com 


Sessie 4: Hybride werken: wat werkt wel en wat niet?   

Nu door de pandemie ‘werken op kantoor’ niet meer standaard is en veel organisaties overstappen naar hybride werken, krijgen ze te maken met de nodige veranderingen en uitdagingen. Hoewel er geen algemene ‘one size fits all’-veranderaanpak bestaat hebben de voorlopers inmiddels ervaring opgedaan met de overgang naar deze nieuwe manier van werken. Wat werkt wel? En wat werkt niet?  

In een ronde tafel (en aansluitend een napraatmoment met de sprekers in kleine groepen) delen FM-professionals hun ervaringen waarbij ze focussen op drie onderdelen: mens, huisvesting en organisatie.       

Gespreksleider: 

Jaap Kloos, Teamleider opleiding Facility Management, Haagse Hogeschool  

Deelnemers: 

Maurice Verwer, directeur Facility Management bij PwC 
Ingrid van Rossum, Head of FM NL bij Nationale-Nederlanden 
Martine Atzema, Afdelingsmanager Human Facility Management bij ProRail 
 

 

 


Sessie 5: Het kantoor als ‘place to be’ 

Veel FM'ers zoeken naar manieren om de werkomgeving zo aantrekkelijk mogelijk te maken waardoor medewerkers daar juist graag én vaker willen komen. Het moeten vooral plekken zijn waar mensen op natuurlijke wijze meer energie van krijgen, waar ze als vanzelf naartoe terug willen keren, waar ze steeds ervaren dat samenzijn met collega's én met anderen echte meerwaarde oplevert, voor hen, voor het team en natuurlijk ook voor de organisatie! Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat de werkomgeving echt een ‘place to be’ wordt?   

Laat je inspireren door meerdere experts die vanuit hun eigen invalshoek en met bewezen concepten daar ervaring mee hebben. Ga in gesprek met hen en met elkaar over dit actuele en boeiende onderwerp.    

Gespreksleider: 

Suzan Vink, dagvoorzitter

Experts:   

Daaf Serné, Global Head of Workplace bij Miro 
Thomas Zwart, CEO bij Capital C
  
Jan Willem van de Sande, Partner bij Powerplant

 


Sessie 6: Circulaire inkoop bij PwC: een compleet andere manier van werken 

Bij PwC (13 locaties in Nederland, circa 85.000 m2, 4.200 werkplekken) staat duurzaamheid hoog op de agenda. De organisatie wil in de voorhoede staan van de overgang naar een duurzamere samenleving en heeft een circulair inkoopbeleid dat aansluit bij de circulaire ambitie: volledig circulair in 2030. 

 • Maar waar begin je met circulaire inkoop van facilitaire dienstverlening?
 • Hoe verloopt een circulair inkooptraject en welke uitdagingen kom je tegen?
 • Wat betekent werken met het 10 R’en-model?
 • Wat zijn de gevolgen van circulair inkopen op de kosten en kwaliteit?
 • En wat zijn de belangrijkste lessons learned?

Klinkert en Ensie hebben de laatste jaren de nodige ervaring opgedaan met circulaire inkoop en delen in hun sessie hun ervaringen, opgedaan bij onder meer de inkoop van AV-apparatuur, de thuiswerkplek, kantoormeubilair, circulaire catering, koffiemachines en verlichting.    

Sprekers:

Rob Klinkert, senior-portfoliomanager FM bij PwC 
Jeroen Ensie, senior-manager procurement bij PwC
 

 


Sessie 7: IFM als Game Changer in Hybrid Working (Case Philips)  

Hello Hybrid! Werk is niet langer alleen een plek waar we heen gaan; werk is iets geworden dat we overal kunnen doen. Organisaties passen zich hierop aan, maar het blijkt niet gemakkelijk om ‘hybride’ te worden. Ondanks dat we hebben bewezen dat we flexibel kunnen werken, speelt het kantoor nog steeds een cruciale rol voor binding, samenwerking, training en bovenal: innovatie.
Hoe speelt Facility Management in op deze veranderende werkomgeving? Welke services veranderen? En welke technologie is hierbij nodig? Philips en JLL zitten er middenin.

Guido Meijer (Philips) en Dirk Raket (JLL) delen interessante inzichten in hoe Facility Management dé game changer is geworden voor het hybride werken. Een vertaalslag van de uitkomsten van internationaal onderzoeken naar geïmplementeerde praktijkcases bij Philips (12.000 medewerkers, 25 sites, 430.000 m2 vastgoed in de Benelux), inclusief tips voor het verbeteren van de hybrid work experience. Making Hybrid Work!

Sprekers:

Guido Meijer (Global Head of Real Estate Operations bij Philips)
Dirk Raket (EMEA Account Director bij JLL)


Sessie 8: Koffie met maximale impact (Case aanbesteding warme/koude dranken DJI/IND)

Het in 2020 aflopende contract voor de levering van warme en koude dranken was een goed moment voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) om na te denken over de insteek van de nieuwe aanbesteding (7 miljoen koppen koffie per jaar, 450 koffiemachines, 50 locaties).
In verband met het doel om leveranciers veel meer uit te dagen om samen maatschappelijke doelstellingen te behalen, werd gekozen voor Rapid Impact Contracting (RIC) als aanbestedingsmethode. Dit om de eisen van voorspelbaarheid en budgettering te combineren met de wensen van het continu vernieuwen en verduurzamen binnen de organisatie. 

Het aanbestedingstraject dat volgde leidde tot een samenwerking met drie partijen die, ieder met hun eigen sterktes enkel een gedeelte van de wensen en ambities konden vervullen maar als partners alles en zelfs nog meer. Pure Africa zorgt voor een aantoonbare en transparante eerlijke keten in Afrika van groene koffie, Koffiebranderij Koffielust brandt de koffie met behulp van gedetineerden in PI Veenhuizen en MAAS brengt de koffie tot in de kantoren en instellingen van de DJI en IND. Samen leveren zij De Idealist, een volmaakt eerlijke koffie.
 
In een interactieve sessie delen Angelique en George hun ervaringen en gaan ze onder meer in op de volgende vragen: 

 • Wat houdt de RIC-methodiek in? 
 • Wat zijn de voor- en nadelen van deze methodiek voor betrokken partijen? 
 • Op welke manier leidt de samenwerking tussen partijen tot het realiseren van maximale maatschappelijke impact?
 • Hoe zorgen partijen ervoor dat er sprake is van volledige transparantie?
 • Wat zijn, als het gaat om de aanbesteding en de samenwerking tot nu toe, de belangrijkste learnings? 
   

Sprekers:

Angelique Cooijmans, productmanager Facilitair Bedrijf bij DJI/ Ministerie Justitie en Veiligheid
George Schoof, CCO bij MAAS International.


Sessie 9: Meetbare milieu-impact: met moed, geduld en samenwerking (case NHL Stenden Hogeschool)

Verduurzamen in FM: de wil en noodzaak zijn er. Maar waar begin je? Als FM’er mis je vaak inzicht in de milieu-impact van je facilitaire processen. Terwijl dat wel nodig is, immers meten is weten. CSU Green Impact maakt aan de hand van data-intelligentie helder aan welke knoppen je kunt draaien om de milieu-impact van schoonmaak binnen jouw organisatie te verlagen. Zo bracht CSU met NHL Stenden Hogeschool de footprint van alle schoonmaakactiviteiten bij de hogeschool in kaart. 

In de sessie van Mathijs Rutten, Victoria Snouck Hurgronje en Kos Fourkiotis komen onder meer de volgende vragen aan bod:

•    Over welke milieu-indicatoren hebben we het? 
•    Wat is nodig om een (keten)samenwerking tot stand te brengen? 
•    Wat zijn, naast de kosten, de opbrengsten? 

Een interactieve sessie, inclusief een actieve dialoog met de aanwezigen, over de wederzijdse verwachtingen en soms verrassende uitkomsten. Interessant voor iedereen die verduurzaming als topprioriteit op de agenda heeft staan en die op basis van een heldere milieu-impactrapportage dit in de keten wil realiseren. 

Sprekers:

Mathijs Rutten, Directeur Campus & Facility Management NHL Stenden Hogeschool
Victoria Snouck Hurgronje, Aanjager duurzaamheid Facility Management NHL Stenden
Kos Fourkiotis, Manager Innovatie CSU


Sessie 10: Strategische samenwerking: een kwestie van verbinden en loslaten (case BAM Concernhuisvesting) 

Sinds 2019 is BAM Concernhuisvesting (30 locaties, totaal circa 100.000 m2 vvo) ingericht als regieorganisatie met een zogenaamde ‘hoge knip’. Concreet betekent dit dat het grootste deel van de operationele- en tactische facilitaire werkzaamheden zijn uitbesteed aan drie partners. Doel van deze verandering is het professionaliseren van het facility management en daarmee de ontwikkeling en welzijn van medewerkers. Tegelijkertijd bestaat de behoefte kostenefficiënter te werken en meer uniformiteit en flexibiliteit tot stand te brengen.  De focus van de compacte regieorganisatie ligt veel meer op strategische samenwerking. Een enorme verandering waarbij taken bewust los moesten worden gelaten, maar anderzijds meer aandacht voor strategische verbinding met zowel stakeholders als partners.

Inmiddels zijn we drie jaar verder. Tijd om terug te blikken.

•    Wat heeft de transitie opgeleverd? Wat zijn de belangrijkste lessen?
•    Wat is de impact voor strategische stakeholders en voor de ruim 8.000 eindgebruikers?
•    Op welke manier is invulling gegeven aan de strategische samenwerking met partners? 

Tijdens deze interactieve sessie delen de sprekers hun ervaringen en betrekken ze ook aanwezigen bij hun verhaal: wat zijn hun ervaringen op dit vlak? Hoe zorg je voor de juiste balans van verbinden en loslaten?

Sprekers:

Miriam Brakband, Leveranciersmanager bij BAM Concernhuisvesting 
Peter van der Tas, Manager Klant & Projecten bij BAM Concernhuisvesting
Froukje Terpstra, Adviseur facility management bij TwynstraGudde.