Maak de ander beter
 
Loek Peters, acteur 

Als acteur kan je nog zo goed je werk doen, als je collega dat niet doet, sta je nog steeds in een slechte scène. Acteur Loek Peters doet er dan ook alles aan om zijn collega zo goed mogelijk te faciliteren. Alleen dan kan hij de beste scène spelen.  
Vanuit die gedachte heeft hij de "Maak de ander beter"-filosofie ontwikkeld. Het gaat om een direct toepasbare manier van denken en werken. Als die wordt toegepast in organisaties worden leiders automatisch dienende leiders en wordt het ondernemerschap bij medewerkers vergroot.  
 
In zijn keynote trekt Peters parallellen met het acteursvak en laat hij zien hoe het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het eindproduct (en dus de klant!) het succes van iedere organisatie kan vergroten en waarborgen. Want, wie werkt vanuit het vertrouwen dat hij de ander beter kan en gaat maken zal onder meer het werkplezier in de organisatie vergroten, het ziekteverzuim verlagen en de loyaliteit van medewerkers en klanten verbeteren. 

  

De kracht van enthousiasme 

 
Rijn Vogelaar, schrijver, spreker, onderzoeker en oprichter van de Superpromoter Academy 

Enthousiasme wordt als woord zowel in privé als zakelijk veelvuldig gebruikt. Toch wordt er binnen organisaties nauwelijks op gestuurd. Dat is vreemd, want telkens blijkt dat enthousiaste medewerkers en klanten verantwoordelijk zijn voor het succes van een organisatie.  
Hoe maak je klanten en medewerkers enthousiast over je organisatie? En hoe zorg je ervoor dat ze je dienst of product (gevraagd en ongevraagd) aanbevelen, dat ze meer mensen in hun omgeving positief beïnvloeden, dat ze positief kritisch meedenken, goede feedback geven en - niet onbelangrijk - dat ze nog lang aan de organisatie verbonden blijven, als medewerker of als klant? 
 
Een enthousiast en onderbouwd betoog over hoe je een afdeling of organisatie nog succesvoller kunt maken door te sturen op enthousiasme, in plaats van alleen maar te focussen op ontevreden klanten en slechte scores uit klanttevredenheidsonderzoeken.