Sessie 1: Huisvesting in een snel veranderende omgeving (praktijkcase ASML)         

In een fors groeiende organisatie waar medewerkers anders werken dan vóór covid en met een veranderende populatie is voor chipmachineleverancier ASML de vraag: hoe een goede workplace experience te bieden. Met wereldwijd nu 40.000 medewerkers, waarvan 20.000 op kantoor in Nederland (dat zijn er naar verwachting in 2030 minimaal 35.000), 120 nationaliteiten en de overgang naar hybride werken, bevindt ASML zich in een zeer dynamische periode als het gaat om kantoorhuisvesting.  

Wat zijn in deze context de belangrijkste uitdagingen voor het bedrijf op gebied van huisvesting en services (denk onder meer aan werkplek- en serviceconcept, flexibiliteit, duurzaamheid, smart grid) en hoe gaat de organisatie daarmee om?   

Sprekers:   


Sessie 2: De waarde van data-driven FM: ervaringen, mogelijkheden en kansen in de praktijk 

Is data-gedreven facility management het nieuw toverwoord? Steeds meer kantoororganisaties gaan aan de slag met smart technologie. Een ontwikkeling die de komende jaren zal doorzetten omdat het op meerdere gebieden waarde oplevert: besparingen op facilitaire kosten, optimalisatie van de werkomgeving en verbetering van de user experience. 

Wat is het vertrekpunt om te starten met data-gedreven facility management? En welke stappen zijn nodig om facilitaire data meer te laten zijn dan een dashboard met tabellen en grafieken? Kortom, hoe kom je tot kwalitatief goede facilitaire data en wat kun je ermee? In een rondetafel-gesprek onder leiding van Jaap Kloos komen de ervaringen van drie organisaties met data-driven FM aan de orde. 

Gespreksleider: 

 • Jaap Kloos, Teamleider opleiding Facility Management | Haagse Hogeschool

 

 

 

 

 

 

 

Experts:   


Sessie 3: Veranderen naar een professionele en flexibele workplace management-organisatie (praktijkcase ABN Amro) (Deze sessie is volgeboekt )

ABN Amro Facility Management heeft in 2021 een transformatie ondergaan naar ABN Amro Workplace Management. Van een (gedeeltelijke) uitvoeringsorganisatie is de beweging gemaakt naar een strategische regieorganisatie. Workplace Management is verantwoordelijk voor de werkomgeving van 21.250 medewerkers, verspreid over 67 locaties in Nederland. Het herziene model is per 1 september 2021 ingegaan, tevens de start van de samenwerking met drie nieuwe strategisch contractpartners. 
 
VFM en Twynstra Gudde hebben ABN Amro begeleid bij de visievorming, aanbestedingen en implementatie. Na een eerste jaar van implementeren en samenwerken is het waardevol om terug te blikken. In hoeverre zijn de ambities, doelen en uitgangspunten gerealiseerd en welke verbeterpunten zijn er? En belangrijker, hoe kan men samen doorgroeien naar een volwassen partnerschap met meerwaarde voor de eindgebruiker?   

Eind 2022 hebben de bank en haar contractpartners, onder begeleiding van VFM en TwynstraGudde, een tussentijdse toets uitgevoerd. Doel van de toets was te reflecteren op de toepassing van het organisatie- en sourcingmodel. Hierbij is ruimte voor reflectie op de geformuleerde ambities en huidige (samen)werking. 

De drie partijen nemen je graag mee in de totstandkoming van en reflectie op het nieuwe inrichtingsmodel. Een model waarin effectieve samenwerking centraal staat. 

Sprekers:  

 • Diedrik Broekman -  Head of Workplace Demand – Workplace Management bij ABN Amro
 • Sylvia Booms–Hoogland - Head of Supplier Management - Workplace Management bij ABN Amro
 • Bart Mak, Managing Consultant en partner bij VFM Facility Experts  
 • Froukje Terpstra, Adviseur Facility Management bij TwynstraGudde
   

 

 

Sessie 4: New World of Teamwork:hybride werken in een veranderende (tech)wereld (praktijkcase Microsoft)  

Duurzame groei, healthy workforce en employee experience, het zijn belangrijke thema's voor Microsoft om te komen tot optimale prestaties. Daarbij speelt de overgang naar hybride werken een belangrijke rol, met onder meer een andere bedrijfscultuur en een andere manier van werken en samenwerken.  
Shanna Bosmans, de eerste Chief Hybrid Officer (CHO) ter wereld, vertelt over de aanpak van Microsoft, die zich richt op vier focuspunten te weten: welzijn en zorg, flexibiliteit, a-synchroon werken en het kantoor als social hub.  

In het verlengde hiervan gaat haar collega Joris Haverkort (directeur Microsoft Technology Center) in op enkele actuele technologische ontwikkelingen die onze manier van werken en samen werken beïnvloeden, zoals de komst van de metaverse (een virtuele 3D-wereld) en kunstmatige intelligentie. 

Sprekers:  

Sessie 5: Naar een 100% duurzame en circulaire werkomgeving, zo doe je dat (ronde tafel)(Deze sessie is volgeboekt )

Bij veel organisaties staan duurzaamheid, circulariteit en zero waste hoog op de agenda. Dat is niet vreemd, want organisaties willen in de voorhoede staan van de overgang naar een duurzamere samenleving en streven steeds vaker naar volledige circulariteit en energieneutraliteit, iets waar FM en vastgoed een belangrijke rol bij spelen.  

 • Hoe verduurzaam je je panden en welke uitdagingen kom je daarbij tegen? 
 • Wat zijn de uitdagingen om te komen tot 100% circulaire werkplekinrichting en het circulair maken van je facilitaire dienstverlening? 
 • Wat is er nodig om een gebouw energie-efficiënt te maken?  
 • Hoe zorg je voor meer duurzaamheidsbewustzijn bij medewerkers? 
 • Wat zijn de huidige mogelijkheden (incl. voor- en nadelen) van het inrichten van kantoren met 3D-geprint kantoormeubilair? 

In een ronde tafel gaan meerdere experts met elkaar in gesprek over deze en andere vragen, delen ze hun ervaringen en geven ze inzicht in de uitdagingen die duurzaamheid en circulariteit voor hun organisaties met zich meebrengen. 

Gespreksleider: 

Suzan Vink, dagvoorzitter

 

 

 

 

 

 Experts:   

 • Peter Jansen, Portfolio Manager Workspace bij Nationale Nederlanden 
 • Dirk Zwaan, Architect bij Fokkema & Partners Architecten 
 • Theo Peters, Adviseur Duurzame Bedrijfsvoering bij Achmea 
 • Hans Vermeulen, Mede-oprichter en CEO van Aectual


Sessie 6: De haalbaarheid van hybride sturing in de praktijk van VodafoneZiggo

 

We hebben hybride beleid, onze medewerkers komen echter toch minder naar kantoor als verwacht en wat moet ik met mijn kantoor doen om meer mensen naar kantoor te krijgen? Wat is haalbaar in de sturing in hybride werken in een arbeidsmarkt waarin er meer banen zijn dan werkzoekenden. Sturing, dwang, verleiding? Wat werkt er nu wel en wat werkt er nu niet? Wat is nu echt een overtuigend antwoord voor medewerkers om te kiezen voor het kantoor. Plus de kernvraag hoeveel kantoor heb ik nu nog nodig. Is mijn kantoor te groot of de bezetting te laag.
Een sessie over de evolutie van hybride werken in Nederland en de uitdagingen en successen van het hybride werken in de praktijk van VodafoneZiggo. 

Sprekers:  

 

 

Sessie 7: Terug naar kantoor: zo kom je tot een vitale en gezonde werkomgeving (case Living Lab, High Tech Campus) 

Vitaliteit is op dit moment relevanter dan ooit voor de werkgevers. Hoe kan de werkplek op kantoren vitaliteit en gezond gedrag stimuleren op een prettige en intuïtieve manier? Technologie kan hier op een slimme en gepersonaliseerde manier ingezet worden om een vitale werkomgeving voor medewerkers te realiseren.... en wel op een manier die medewerkers thuis niet kunnen ervaren. Dat is exact wat Vitality Hub doet, een Living Lab waar vitale oplossingen worden onderzocht en ontwikkeld waarbij de behoeften van de werkende mens centraal staan. Het resultaat? Beter presterende mensen, gebouwen en bedrijven.   

Aad Vredenbregt (Workplace Vitality Hub) en George Schoof (MAAS) delen interessante inzichten in hoe een Living Lab bijdraagt aan de innovatie op het gebied van vitaliteit. Samen met partners als TNO, Fontys Hogeschool en Ahrend testen zij in een Living Lab op de High Tech Campus in Eindhoven hoe verschillende elementen, waaronder de koffiebeleving, bijdragen aan het optimaliseren van de werkomgeving. Met de inzichten uit praktijkcases binnen het lab, helpen zij klanten als de Belastingdienst bij het realiseren van een vitale en gezonde werkplek. 

Experts:   

 • Aad Vredenbregt, Business Development Manager bij Workplace Vitality Hub 
 • George Schoof, Chief Commercial Officer bij MAAS International B.V 

 

 

 

Sessie 8: Robotisering in FM: de (mis)match tussen visie en praktijk

Robotisering kan theoretisch een prachtige oplossing bieden voor de uitdagingen van de facilitaire markt, onder andere op het gebied van arbeidsmarktkrapte en fysiek belastende functies. Zeker binnen schoonmaak worden er grote stappen gezet op het gebied van robotisering. Maar hoe zit het met de match tussen theorie en praktijk?  

David Abbink neemt je op bevlogen wijze mee in zijn visie op dit onderwerp. Hij is hoogleraar aan de TU Delft op het gebied van interactie tussen mens en robot. Goede robotica kan volgens hem alleen ontwikkeld worden mét en vóór de vakmensen op de werkvloer. Hoe de toekomst van fysiek werk eruit moet zien, dat zal hij gaan vertellen!

En hoe zit het met de inzet van facilitaire robots in de praktijk? Mieke Sprinkhuizen deelt samen met experts en facilitair eindverantwoordelijken de ervaringen met facilitaire robots uit de praktijk. In hoeverre is er een match tussen de visie en de huidige praktijk? Wat werkt al wel en wat nog niet? 

Gespreksleider: 

Experts:   

 

 

Sessie 9: Catering in hybride kantoren: uitdagingen en kansen (case FMHaaglanden)


Hoe ontwikkel je een visie op catering zodat ruim 30.000 ambtenaren, werkzaam op negen Haagse ministeries, in een hybride werkomgeving kunnen genieten van gezond en duurzaam eten en drinken?

Voor deze vraag zag FMHaaglanden, de facilitair dienstverlener van negen ministeries, zich eind 2021 gesteld. Met een breed samengesteld projectteam werd een intensief traject doorlopen, met als resultaat een heldere visie op eten en drinken in de werkomgeving en daarop aansluitend een succesvol afgeronde aanbesteding. 

Michiel van Noort en Annemarie Blok nemen je mee in het proces en de manier waarop keuzes gemaakt zijn op gebied van onder andere hybride werken, de veranderde functie van kantoor, duurzaamheid, inclusiviteit, flexibiliteit in contracten, goed werkgeverschap en de uiteenlopende doelstellingen van de verschillende opdrachtgevers binnen Het Rijk.

Ze besteden aandacht aan onder meer de volgende vragen:  

 • Wat zijn de actuele trends in catering?
 • Hoe kom je - uitgaande van een veranderende functie van kantoor door hybride werken - tot een heldere, breed gedragen en toekomstbestendige visie op catering?
 • Hoe creëer je een betrouwbaar beeld van de behoeften van de huidige (en toekomstige!) medewerkers op gebied van eten en drinken?
 • Hoe zorg je voor een cateringconcept dat voldoet aan eisen op gebied van duurzaamheid, circulariteit, inclusiviteit en gezondheid?
 • Hoe zorg je voor flexibiliteit in een cateringcontract zodat je, op een voor zowel de opdrachtgever als cateraar passende en soepele manier, kunt op- en afschalen?

 

Sprekers: 

 

 

 

 

 

 

 

Sessie 10: Spelenderwijs een toekomstbestendige werkomgeving creëren 


Flexibilisering van de werkomgeving vraagt om aanpassing van gedrag van medewerkers als het gaat om samenwerken en het gebruik van die omgeving. Maar gedragsverandering is in de praktijk nog niet zo makkelijk. Want hoe creëer je een werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt, de mogelijkheden van het gebouw ziet, daar efficiënt mee omgaat en waarbij verbinding centraal staat? De nadruk bij een kantoorontwerp ligt niet alleen op de te regelen faciliteiten (bricks & bytes). Behaviour is minstens zo belangrijk. Immers, mooie videobelcellen zijn zo op de werkvloer geplaatst, maar wat als ze niet of verkeerd gebruikt worden en hun doel missen? Heldere afspraken over gebruik en gedrag zijn belangrijke pijlers waar je als organisatie rekening moet houden. Maar hoe doe je dit?

Tijdens deze workshop staat de kracht van serious gaming en gamification centraal. Bedrijfshelden heeft in samenwerking met verschillende professionals (IT, Architecten, Psychologen, (Facilitair) Projectmanagers en HR) een aantal spellen ontwikkeld waarbij je als organisatie afspraken maakt en wordt uitgedaagd om dit in de werkomgeving te laten zien. Na een toelichting en uitleg (met praktijkvoorbeelden!) door Marieke gaan deelnemers samen aan de slag en ervaren ze zelf hoe gamification ingezet kan worden als middel om tot gedragsverandering te komen.

 

Spreker: 

Marieke Borkus is eigenaar van Bedrijfshelden en ontwikkelaar van serieus games